Transport materiałów niebezpiecznych – najważniejsze zasady

Krzysztof Jagielski
09.01.2017

Codziennie po polskich drogach poruszają się samochody transportujące materiały niebezpieczne. Oczywiście muszą być one specjalnie oznakowane, a sam ładunek musi zostać idealnie zabezpieczony. Transport takich materiałów jest bardzo opłacalny, choć wymaga spełnienia rygorystycznych przepisów. O czym koniecznie trzeba pamiętać?

Konwencja ADR

Ten dokument określa globalne zasady przewodu materiałów uznanych za niebezpieczne i muszą się do niego stosować także polscy przewoźnicy. Do tego dochodzą przepisy ustawowe obowiązujące w danym kraju.

Materiały niebezpieczne zostały podzielone na 13 klas zagrożeń (w tym niektóre mają swoje kategorie)

 • Materiały i przedmioty wybuchowe
 • Gazy
 • Łatwopalne płyny
 • Łatwopalne ciała stałe lub samozapalne oraz emitujące łatwopalny gaz po kontakcie z wodą
 • Utleniacze i nadtlenki organiczne
 • Materiały trujące i zakaźne
 • Materiały radioaktywne
 • Materiały żrące
 • Pozostałe, niewymienione materiały niebezpieczne

O tym, do której grupy zostaje zakwalifikowany towar, decyduje certyfikująca instytucja badawcza. Przynależność do klasy jest potwierdzana wystawieniem certyfikatu oraz nadaniem czterocyfrowego numeru UN. Na tej podstawie właściciel towaru oraz przewoźnik jest zobowiązany m.in. do prawidłowego zabezpieczenia ładunku na czas transportu oraz oznakowania pojazdu.

Zasady przewozu

Materiały niebezpieczne mogą być przewożone na 3 różne sposoby – wskazane w konwencji ADR. Są to:

 • Przewóz w sztukach przesyłki – wymaga umieszczenia materiałów w atestowanych i oznakowanych opakowaniach. Materiały wybuchowe dodatkowo muszą mieć podaną nazwę na opakowaniu. Transport takich przedmiotów można realizować pojazdami skrzyniowymi, kontenerami, na platformach lub autami ze specjalnie dostosowanym nadwoziem. Pojazd oczywiście musi być oznakowany i wyposażony w sprzęt ochronny, gaśniczy i awaryjny.
 • Przewóz luzem – w taki sposób mogą być przewożone wyłącznie towary, które stwarzają najmniejsze zagrożenie. Przewóz może odbywać się przy użyciu kontenera lub skrzyni ładunkowej odpornej na działanie chemiczne ładunku.
 • Transport w cysternie – cysterna musi jednak posiadać świadectwo dopuszczenia do przewozu materiałów niebezpiecznych wystawione przez Transportowy Nadzór Techniczny.

Ponadto należy pamiętać o odpowiednim oznakowaniu pojazdu, który musi zostać wyposażony w pomarańczowe tablice z numerem zagrożenia i numerem UN. Tablice trzeba umieścić z przodu i z tyłu pojazdu, a w przypadku cystern wielokomorowych także z boku.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.