Transport materiałów niebezpiecznych – jakie obowiązki spoczywają na przewoźniku?

Antoni Kwapisz
17.04.2017

Transport materiałów niebezpiecznych, szczególnie realizowany po drogach publicznych, budzi duże kontrowersje. W grę wchodzi przecież potencjalne ryzyko wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Jednak czasami nie ma innego wyjścia i w grę wchodzi jedynie drogowy przewóz tego typu materiałów. Oczywiście firmy zajmujące się realizacją takich zleceń muszą mieć odpowiednie uprawnienia. Jakie obowiązki spoczywają na przewoźniku?

Spełnienie rygorów ADR

Każdy przewoźnik, który realizuje transport materiałów niebezpiecznych, przede wszystkim musi przejść szkolenie ADR i uzyskać stosowną licencję. Nabyta wiedza jest później wykorzystywana m.in. do sprawdzania, czy przekazany ładunek (np. materiały wybuchowe, łatwopalne ciesze) są dopuszczone do transportu zgodnie z wymogami ADR.

Kolejnym krokiem jest zakwalifikowanie ładunku do konkretnej kategorii ADR (jest ich 13) – jest to bardzo ważne z uwagi na konieczność zabezpieczenia i oznakowania materiałów zgodnie z wytycznymi dla danej kategorii.

Ważne!

Przed wyruszeniem w trasę należy umieścić naklejki na pojedynczych sztukach przewożonych materiałów i na samym kontenerze, na których widnieje symbol określający dane zagrożenie oraz czterocyfrowy numer UN.

Obowiązkiem przewoźnika jest także dokładne sprawdzenie dokumentacji dołączonej do ładunku oraz umieszczenie kompletu dokumentów w kabinie kierowcy. Coraz częściej spotyka się dokumentację w formie elektronicznej udostępnianą przy pomocy systemu EDI lub EDP – jest to jak najbardziej dopuszczalne.

Zanim pojazd wyjedzie na drogę

Przewoźnik po przyjęciu niebezpiecznego ładunku bierze za niego pełną odpowiedzialność. To do jego obowiązków należy więc skrupulatne sprawdzenie zarówno stanu technicznego pojazdu wiozącego ładunek, jak i samej zawartości kontenera. Wszelkie widoczne gołym okiem wady, jak pęknięcia i wycieki, uniemożliwiają rozpoczęcie przewozu do czasu usunięcia usterki.

Pojazd transportujący ładunek niebezpieczny musi oczywiście posiadać ważne badanie techniczne. Bezwzględnie należy przestrzegać norm określających dopuszczalną masę zestawu drogowego – przewoźnik musi przeanalizować całą trasę, aby ominąć odcinki, na których obowiązują znaczne ograniczenia ładowności pojazdów.

Jeśli chodzi o kontener lub cysternę, to obowiązkowo należy umieścić na pomarańczową tabliczkę w kształcie trójkąta, która informuje o przewozie materiałów niebezpiecznych. Na tabliczce musi się znaleźć numer UC oraz numer zagrożenia.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.