Spedycja krajowa - co reguluje pracę spedytora?

Maciej Piwowski
22.09.2021

Spedycja krajowa pozwala na nieskrępowane korzystanie z dostępnych dóbr. Odpowiednie rozplanowanie prac przewoźników umożliwia rozwój gospodarki. Jakie regulacje dotyczą spedytorów? Jakie akty warto znać?

Zgodnie z definicją firma spedycyjna musi zająć się dostarczeniem ładunku z miejsca startowego do docelowego, spełniając przy tym wytyczne określone przez zleceniodawcę. Spedycję krajową jak i międzynarodową regulują odpowiednie przepisy. Które z nich są najważniejsze?

Spedycja krajowa a OPWS

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne - to właśnie rozwinięcie umownego skrótu OPWS. Jest to zbiór regulacji, który został opracowany przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL). Na co dzień znajdują zastosowanie zarówno w relacjach między samym spedytorem jak i zleceniodawcą. Dotyczą nie tylko samego transportu i spedycji krajowej, ale także międzynarodowych przewozów. 

Warto jednak dodać, że OPWS nie stanowi zbioru przepisów prawnych - są respektowane jedynie za porozumieniem stron uczestniczących w realizacji zlecenia. Z uwagi to, że termin OPWS jest coraz powszechniej spotykany - warto zapoznać się zapisami, które uwzględniono w tym dokumencie. Czego dokładnie dotyczą? Dla kogo są opłacalne? 

Postanowienia OPWS

W skład Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych wchodzi 31 aktów, które precyzyjnie definiują prawa oraz obowiązki w przypadku spedytora jak i osoby powierzającej transport towaru.

Regulacje OPWS określają relacje między spedytorem a zleceniodawcą

OPWS definiuje działania, które dotyczą przebiegu spedycji krajowej (czyli wszystko to, co jest związane ze zleceniem przewozu, w tym opłaty za pracę spedytora).

W sytuacji, gdy pojawia się spedytor zastępczy - wtedy warunki zawarte w OPWS będą dotyczyć także i jego. 

Można stwierdzić, że zapisy zawarte w Ogólnych Polskich Warunkach Spedycyjnych dotyczą obu stron, jednak przede wszystkim dotyczą protekcji spedytora. 

W praktyce zawarte akty definiują zarówno zakres jego odpowiedzialności, jak i zobowiązania dotyczące usługi spedycji krajowej.

Na czym polega ochrona spedytora w ramach OPWS?

Warto nadmienić, że Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne mocno ograniczają odpowiedzialność spedytora. Dlaczego? Otóż jest on np. zwolniony z odpowiedzialności za wartościowe ładunki czy niebezpieczne przesyłki, które nie były przez niego uprzednio ujęte w umowie.

Co więcej, spedytor jest zwolniony z wszelkich konsekwencji w razie uszkodzenia towaru przez osoby, z którymi nie wiążą go żadne umowne stosunki.

W kwestii ubezpieczenia - tutaj spedytor również nie jest zobowiązany do ubezpieczenia ładunku, jeżeli nie uwzględnił tego uprzednio ze swoim zleceniodawcą.

OPWS a prawo

Respektowanie OPWS nie jest prawnym obowiązkiem - ma moc jedynie wówczas, gdy obie strony podjęły taką decyzję. 

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne nie mają także mocy prawnej, jednak uwzględnione w umowie zlecenia obligują zarówno spedytora krajowego jak i zleceniodawcę.

OPWS znacząco ogranicza odpowiedzialność przedstawiciela firmy spedycyjnej za ewentualne uszkodzenia ładunku. Warto jednak mieć na uwadze, że nie obejmuje on przesyłki dzieł sztuki czy pieniędzy.

Spedycja krajowa - ochrona praw zleceniodawcy

Podczas odbioru przesyłki spedytor jest zobligowany do weryfikacji, czy została ona dostarczona w nienaruszonym stanie. Na etapie poszukiwań firmy spedycyjnej warto zwrócić uwagę na możliwości współpracy w zakresie spedycji krajowej oferowane przez M&W Spedition. Szczegóły znaleźć można tutaj https://www.mw-spedition.com/spedycja-krajowa/

Firma od lat z powodzeniem realizuje zlecenia spedycji nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. Dzięki temu wypracowana sieć kontaktów pozwala skutecznie i szybko wywiązywać się z powierzonych zleceń, dbając przy tym o bezpieczeństwo powierzonego ładunku.

Spedycja krajowa i międzynarodowa - co jeszcze reguluje te działania?

Nie sposób nie wspomnieć także o Ustawie o Prawie Przewozowym z 1984 r. Najistotniejszym aktem na arenie międzynarodowej jest z kolei Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów z 19 maja 1956 r. 

Spedycja krajowa usprawnia korzystanie z usług firm transportowych - opiera się na organizacji procesów zmierzających do wykonania zlecenia oraz wszelkich czynności, które im towarzyszą. OPWS stanowi jeden z ważniejszych aktów określających pracę spedytora w Polsce - warto je znać!

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.