PZ i WZ – ważne dokumenty stosowane w logistyce

Antoni Kwapisz
02.01.2018

Nawet w XXI wieku, który jest erą komputeryzacji wszystkiego, nadal na magazynach i w centrach logistycznych rządzą klasyczne dokumenty potwierdzające przyjęcie lub wydanie towaru. Mowa oczywiście o dokumentach PZ i WZ, potocznie nazywanych „pezetką” i „wuzetką”. Oba typy dokumentów są w ciągłym obiegu i to bez względu na wielkość magazynu. Poznaj zasady ich wystawiania.

PZ – przyjęcie towaru z zewnątrz

Dokument potwierdzający przyjęcie towaru z zewnątrz jest wystawiany w celu potwierdzenia zarówno rodzaju, jak i ilości towaru, który przyjechał na magazyn. W dokumencie musi się również znaleźć informacja na temat miejsca nadania towaru.

Dokumenty PZ mogą się różnić wyglądem, jednak zawartość informacyjna jest niezmienna i powinien ją znać każdy pracownik magazynu zajmujący się przyjmowaniem i wydawaniem towaru. Te informacje to:

  • Data wystawienia i przyjęcia towaru,
  • Oznaczenie towaru zgodnie z indeksem materiałowym,
  • Cena jednostkowa,
  • Wartość towaru,
  • Ilość przyjętego towaru,
  • Dane dostawcy i odbiorcy towaru,
  • Podpis wystawcy faktury,
  • Podpis dostawcy i odbiorcy.

Ważne!

Wystawiając dokument PZ zawsze zapisujemy kwoty netto, bez podatku VAT.

Dokument WZ – potwierdzenie wydania towaru na zewnątrz

„Wuzetka” jest oczywiście dokumentem wystawianym przez pracownika magazynu w momencie wydania towaru np. klientowi czy przewoźnikowi. To najpopularniejsza forma pokwitowania, powszechnie stosowana nie tylko w magazynach, ale też sklepach czy przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Dokument WZ pod względem zawartości informacyjnej praktycznie nie różni się od PZ. Także musi zawierać szczegóły na temat towaru i jego ilości, dane odbiorcy i osoby wydającej, oznaczenie towaru oraz komplet podpisów. Dla porządku ważne jest prawidłowe ewidencjonowanie wydania poprzez wpisanie poprawnego numeru dokumenty zgodnie ze wzorem: WZ/001/1234.

Podobnie jak ma to miejsce w dokumencie PZ, na „wuzetce” podaje się wartość towaru w kwocie netto, bez naliczonego podatku VAT.

Ważne

W obu przypadkach, jeśli wraz z dokumentem WZ/PZ wydawana jest faktura, jej numer oraz data wystawienia muszą się znaleźć w treści dokumentu.

Dokumenty WZ i PZ pewnie jeszcze długo będą podstawą funkcjonowania magazynów w naszym kraju (i nie tylko). Wszyscy zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić i postęp technologiczny szybko tego nie zmieni.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie