Prawidłowe przyjęcie towaru na magazynie w 5 krokach

Remigisz Szulc
27.06.2017

Z pozoru jest to banalna czynność, której powinien podołać każdy wykształcony i doświadczony logistyk. Jednak po pierwsze: przyjęciem towaru na magazynie nie zawsze zajmują się logistycy, a po drugie: rutyna robi swoje i o wielu obowiązkach można po prostu zapomnieć. Dlatego powstał ten artykuł, w którym przedstawimy Ci proces prawidłowego przyjęcia towaru na magazynie w 5 krokach.

Krok 1. Sprawdzenie stanu naczepy

Wiele osób odpowiedzialnych za przyjęcie towaru tego nie robi, przez co trudno jest później udowodnić, że do uszkodzenia ładunku mogło dojść w wyniku kolizji. Jeśli naczepa jest wyraźnie uszkodzona i widać, że doszło do tego stosunkowo niedawno, należy wzmóc czujność i dokładnie sprawdzić stan ładunku. Warto również wykonać zdjęcia uszkodzeń.

Krok 2. Sprawdzenie zabezpieczenia ładunku

W czasie transportu dochodzi do różnych sytuacji, kierowcy się spieszą, w efekcie czego ładunek mógł mieć naprawdę „ciężkie przejścia”. Warto więc zwrócić uwagę na sposób zabezpieczenia ładunku i sprawdzić, czy opakowania nie są zniszczone, czy wszystko jest dobrze poukładane, czy coś się nie wylewa. Wszelkie ewidentne odstępstwa od normy należy sfotografować.

Krok 3. Rozładunek

Do rozładunku można przystąpić dopiero wtedy, gdy osoba odpowiedzialna za odbiór nie stwierdzi żadnych istotnych uszkodzeń. W czasie rozładunku trzeba dokładnie pilnować, czy zgadza się liczba deklarowanych w zamówieniu materiałów. Towar należy składować we wcześniej wyznaczonym do tego miejscu w strefie przyjęć.

Krok 4. Stwierdzenie uszkodzenia

Jeśli w trakcie rozładunku zostanie zauważone uszkodzenie którejś z paczek, należy przerwać dalszą pracę i wykonać dokładną dokumentację zdjęciową. Konieczne jest także spisanie raportu, pod którym podpisuje się kierowca.

Krok 5. Potwierdzenie przyjęcia

Zdarza się, że pracownik magazynu podpisuje dokumenty jeszcze przed rozpoczęciem rozładunku (bo czas goni), co jednak jest złą decyzją. Potwierdzenie odbioru towaru można podpisać dopiero po stwierdzeniu, że liczba paczek się zgadza i żadna z nich nie została uszkodzona. Wszelkie odstępstwa muszą zostać opisane w potwierdzeniu.

Dopiero wykonanie tych 5 kroków kończy cykl przyjęcia towaru na magazynie i daje osobie odpowiedzialnej za ten proces gwarancję, że dopełniła swoich obowiązków i nie będzie odpowiadać za stwierdzone później uszkodzenia.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie