Praca kierowcy w porze nocnej - praca kierowcy w nocy

Mateusz Nowak
03.11.2020

Choć istnieje wiele zawodów, które wymagają odbywania pracy także i w nocy, jak chociażby pielęgniarka, górnik czy piekarz, to kierowca zawodowy należy do kategorii szczególnej. Dlaczego? Bowiem podlega on zarówno przepisom Kodeksu Pracy, jak i Ustawy o czasie pracy kierowców. Jak więc powinna wyglądać praca kierowcy w nocy zgodna z przepisami? O tym traktuje niniejszy artykuł.

Pora nocna według obowiązujących przepisów

Wspomnieliśmy już, że kierowcę branży transportowej w zakresie czasu pracy i pory nocnej obowiązują dwa akty prawne. Według Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141), pora nocna to wybrane 8 godzin, pomiędzy godziną 21:00 a 7:00. Przepis ten jest o tyle ważny, iż wskazuje na konieczność naliczenia dodatku do wynagrodzenia w wysokości 20% za pracę wykonywaną w tych godzinach.

Drugim aktem prawnym, definiującym tzw. dodatkową porę nocną w branży transportowej jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 879) mówiąca, iż są to 4 godziny pomiędzy 00:00 a 7:00. Wybiera je pracodawca, jednak koniecznym jest  zamieszczenie stosownej informacji o tych godzinach w regulaminie pracy bądź w postaci pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia- w przypadku braku takich danych , za pracę w porze nocnej uznaje się cały okres pomiędzy godziną 00:00 a 7:00. Przepis ten znajduje zastosowanie w celu ustalenia czasu pracy.

Przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy

Wymieniona powyżej ustawa stanowi także, iż w sytuacji gdy praca kierowcy wykonywana jest w porze nocnej, jego czas pracy nie może przekroczyć 10 godzin w danej dobie. Limit ten obowiązuje, gdy choć jedna minuta pracy odbywała się w porze nocnej a sprawdza się go w okresie 24 kolejnych godzin od momentu rozpoczęcia pracy. Należy pamiętać jednak, że do nocnego czasu pracy zaliczane są różnorakie aktywności kierowcy, nie tylko prowadzenie pojazdu.

Co zalicza się do czasu pracy kierowcy?

Do nocnego czasu pracy zalicza się wszystkie aktywności podejmowane przez kierowcę, a więc załadunek, rozładunek  oraz nadzór nad nimi; pomoc osobom wsiadającym oraz wysiadającym; wszystkie czynności związane ze spedycją; obsługę pojazdów i przyczep; formalności administracyjne oraz wszelkie inne prace, podejmowane w celu zabezpieczenie ludzi i mienia; dbanie o czystość pojazdu oraz gotowość.

Istnieje także lista czynności, które nie zalicza się do czasu pracy. Jest to przede wszystkim dyżur, podczas którego kierowca nie wykonywał pracy; nieuzasadniony postój podczas prowadzenia pojazdu; przerwy wynikające z przerywanego systemu czasu pracy oraz dobowe nieprzerwanie odpoczynku.

Czas pracy określany jest więc na podstawie sumy zdarzeń jazdy oraz pozostałej pracy wykonywanej przez kierowcę.

Kontrola oraz możliwe kary za nieprzestrzeganie przepisów

Nad prawidłowością przestrzegania niniejszych przepisów, poprzez kontrolę czasu pracy, czuwa Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna, Policja oraz Służba Celno-Skarbowa. Weryfikacja taka może odbyć się w firmie, na drodze podczas jazdy oraz na parkingu dla ciężarówek. Kontroli podlegają wszyscy kierowcy, bez względu na rodzaj zatrudnienia. Należy pamiętać, że kara za przekroczenie czasu pracy w porze nocnej nakładana  jest wyłącznie na przedsiębiorcę.  I choć kwoty te nie są wygórowane, bowiem  za przekroczenie czasu nie dłużej niż 3 godziny, kara wynosi 50 PLN, zaś za każdą kolejną 100 PLN, to o wiele większe znaczenie ma waga naruszenia oraz możliwe konsekwencje, a więc utrata renomy. Jednocześnie wielokrotne nieprzestrzeganie przepisów może skutkować zawieszeniem możliwości wykonywania zawodu przewoźnika. 

Właściwe zrozumienie obowiązujących przepisów jest konieczne, w celu prawidłowego planowania oraz rozliczania czasu pracy każdego kierowcy. Należy go bardzo dokładnie analizować, aby uniknąć wszelkich kar, zarówno finansowym, jak i przedmiotowym czy psychologicznym.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem https://rozliczkierowce.pl/

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie