Pakiet mobilności a wynagrodzenia kierowców - nowy ład transportowy na 2022 rok

Marek Szydełko
21.12.2021

Wchodzące w życie na początku przyszłego roku przepisy pakietu mobilności powinny pozytywnie wpłynąć na wysokość wynagrodzeń dla kierowców w transporcie międzynarodowym. Na czym polegają zmiany? Co mogą zyskać kierowcy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Pakiet mobilności zestaw przepisów prawa odnoszących się do transportu międzynarodowego, który obowiązuje na terenie UE. Celem jego wprowadzenia jest unormowanie transportu drogowego w trzech aspektach, a mianowicie:

  • czasu jazdy i odpoczynku oraz tachografów;
  • delegowania kierowców;
  • dostępu do rynku.

W tym miejscu warto podkreślić, że cześć przepisów wchodzących w skład pakietu mobilności obowiązuje już od wakacji 2020 roku, a kolejne zmiany wchodzą w życie w I kwartale 2022. Obejmą przede wszystkim aspekt delegowania, a co za tym idzie unormują sposób naliczania wynagrodzeń dla kierowców realizujących międzynarodowy transport rzeczy. Zmiany wchodzące w życie jako pakiet mobilności są obecnie dla wielu osób ważną kwestią, czego dowodzi popularność wyszukiwania w Internecie hasła: pakiet mobilności na 2022 najważniejsze kwestie.

Pakiet mobilności 2022, czyli wyższe wynagrodzenia dla kierowców

Najistotniejsze zmiany dla przewoźników w związku z pakietem mobilności wprowadza przepis dotyczący delegowania pracowników. Zgodnie z nim od 2 lutego 2022 na terenie UE kierowcy będą musieli otrzymywać wynagrodzenie równe wynagrodzeniu otrzymywanemu przez kierowców zatrudnionych w poszczególnych krajach UE. Przepis o delegowaniu będzie dotyczył:

- przejazdów kabotażowych, czyli sytuacji, w której kierowca polskiej firmy przewozi towar na terenie innego kraju wspólnoty;

 - przejazdów cross trade, czyli sytuacji, w której kierowca polskiej firmy przewozi towar z jednego państwa UE do innego z wyłączeniem Polski.

Nowe przepisy prawa nie będą dotyczyły jednak przejazdów tranzytowych, a także transportu bilateralnego z i do Polski.

Pakiet mobilności 2022 - pozostałe zmiany

Warto również pamiętać, że nowe przepisy odnoszą się nie tylko do delegowania, ale regulują również m.in. kwestię tachografów, czy warunków, które należy spełnić, by uzyskać licencję transportową. W pierwszym przypadku zostaje wprowadzony obowiązek wyposażenia w tachografy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony, które realizują międzynarodowe przewozy rzeczy. W związku z tym wymóg nie będzie dotyczył przewoźników poruszających się wyłącznie po terenie kraju, a także tych, którzy busami przewożą ludzi. Obowiązek nie obejmie również międzynarodowych przewozów na potrzeby własne.

Drugą kwestią jest obowiązek dodatkowego zabezpieczenia finansowego pojazdów do 3,5 tony, od którego będzie uzależnione uzyskanie licencji transportowej. Prawodawca ustalił kwoty zabezpieczenia w wysokości 1800 euro na pierwszy pojazd oraz 900 euro na każdy kolejny.

Wymiana tachografów - urządzenia drugiej generacji

W dalszej kolejności pakiet mobilności wprowadza obowiązek wymiany tachografów na nowe. Mają to być urządzenia zapewniające automatyczną rejestrację przekroczeń granic w państwach UE, możliwość rejestracji miejsc rozładunku i załadunku, rejestrację rodzaju przewozu (rzeczy/osób), a także zabezpieczenie sygnału GNSS. Według zapowiedzi wymiana ma nastąpić etapami, w latach 2023 - 2025.

Podsumowując należy stwierdzić, że pakiet mobilności to dodatkowe wymagania dla przewoźników, które powinny pozytywnie wpłynąć na sytuację kierowców. Z pewnością powinni oni zdecydowanie lepiej zarabiać oraz uzyskać lepsze warunki pracy.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.