Outsourcing pracowniczy w produkcji i logistyce – dlaczego to się opłaca?

Piotr Kowalczyk
27.01.2022

Znalezienie wykwalifikowanej kadry to coraz większy problem dużych zakładów produkcyjnych. Tego typu firmy muszą często poszukiwać innych rozwiązań w zatrudnianiu nowych członków załogi. Jednym z nich jest outsourcing pracowniczy.

Czym jest outsourcing pracowniczy?

Outsourcing pracowniczy to w dużym uproszczeniu wynajem zasobów ludzkich przez firmę zewnętrzną. Według bardziej formalnej definicji jest to wydzielenie ze struktury firmy określonych zadań, funkcji oraz czynności i przekazanie ich do realizacji zewnętrznemu podmiotowi.

W jakich przypadkach należy rozważyć outsourcing pracowniczy?

Z tego typu usług korzystają przedsiębiorstwa, które wykazują wszelakie problemy związane z pozyskiwaniem kadry, ale nie tylko. Warto wykonać analizę wszelkich czynników związanych z procesami rekrutacyjnymi i szkoleniowymi, zarządzaniem załogą oraz finansami.

Jeżeli w tych sektorach pojawiają się problemy, np. w postaci:

  • częstych przestojów na produkcji lub podczas rozładunków,
  • rekrutacji nieodpowiednich osób na dane stanowiska,
  • nagminnych reklamacji od klientów,
  • braków kompetencyjnych w kadrze mimo przeprowadzonych szkoleń,
  • zwiększonej ilości wadliwych produktów lub półproduktów,
  • braku systemu raportowania bieżących działań produkcji i/lub działu logistyki,

wtedy jest to sygnał do rozważenia opcji wynajmu pracowników od firmy zewnętrznej.

Korzyści płynące z outsourcingu pracowniczego

Największe korzyści to zdecydowanie oszczędność czasu i optymalizacja kosztów. Rekrutowanie pracowników produkcyjnych często wiąże się z ogromnym zaangażowaniem działu HR. Do tego dochodzi kwestia wyszkolenia oraz wdrożenia nowej załogi w zakładzie, a także koszty związane z wynagrodzeniami. Outsourcing pracowniczy pozwala na zamknięcie wszystkich tych aspektów na jednej fakturze wystawianej przez zewnętrzną firmę.

Kolejną kwestią jest rozłożenie odpowiedzialności. Firmy wynajmujące pracowników często biorą odpowiedzialność za pracę wykonywaną przez dostarczoną kadrę. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka związanego z ewentualnymi reklamacjami od ostatecznego klienta.

Elastyczna oferta, to kolejny pozytywny aspekt płynący z outsourcingu pracowniczego. Firmy oferujące leasing pracowniczy, takie jak chociażby wrocławskie QSense, dopasowują swoją ofertę pod konkretnego klienta. Dzięki takiemu podejściu można ustalić wynajem pracowników na konkretne projekty w określonym czasie. 

Outsourcing pracowników produkcji to zatem idealna forma pozyskiwania nowej kadry oraz udoskonalania procesów produkcyjnych i logistycznych w dużych przedsiębiorstwach.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie