Limit faktoringu: co to oznacza?

Krzysztof Jagielski
07.09.2020

Każda firma działająca w branży logistycznej, transportowej czy jakiejkolwiek innej, która chce skorzystać z usługi faktoringu, musi sobie zdawać sprawę z tego, że wiążę się ona z konkretnymi warunkami narzucanymi przez faktora. Nie ma nic za darmo, a już na pewno nikt nie zapłaci Ci za wystawioną fakturę nie chcąc niczego w zamian. Faktoring wpisuje się w klasyczny schemat win-win, gdzie na współpracy korzystają obie strony. Należy natomiast pamiętać, że firmy czy banki świadczące usługę faktoringu dopasowują swoją ofertę indywidualnie dla każdego klienta, ważąc przy tym własne ryzyko. Jednym z podstawowych ograniczeń, z jakim możesz się spotkać, jest limit faktoringu. Wyjaśniamy, co to oznacza w praktyce.

Czym jest limit faktoringu?

Limit faktoringu to nic innego, jak maksymalna kwotą, którą klient firmy faktoringowej może otrzymać w ramach świadczonej usługi. Czyli: po ustaleniu limitu, na przykład 500.000 złotych, przedsiębiorca może finansować swoje faktury do tej właśnie kwoty.

Limit faktoringowy jest całkiem podobny do kredytu odnawialnego zaciągniętego w banku, z tą różnicą, że w przypadku faktoringu bez regresu całe ryzyko związane ze ściągnięciem płatności od dłużnika bierze na siebie faktor (czyli firma udzielająca świadczenia).

Odnawialność limitu faktoringowego polega na tym, że w momencie, gdy faktor odzyska wszystkie płatności z tytułu skupionych faktur, limit jest automatycznie „zerowany” i uruchamiany od nowa – zwykle też podnoszony. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy, który zdecydował się na finansowanie swojej działalności poprzez faktoring, ponieważ z góry wie, na co może sobie pozwolić i na przykład świadomie podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z nowym kontrahentem, jeśli wartość zlecenia mieści się w przyznanym limicie.

Na jaki limit faktoringu może liczyć Twoja firma?

Typowe dla limitu faktoringu jest to, że żadna firma świadcząca taką usługę nie określa go z góry. Limit zawsze jest ustalany indywidualnie, po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji biznesowej klienta. W końcu faktor nie może sobie pozwolić na to, aby przyznać bardzo wysoki limit firmie, która współpracuje z – pisząc kolokwialnie – szemranym biznesem i jest pewne, że odzyskanie środków z każdej faktury będzie drogą przez mękę.

Kryteriami, które wpływają na wysokość przyznanego limitu faktoringu są przede wszystkim:

  • Terminy płatności, jakie stosuje firma
  • Obroty przedsiębiorstwa
  • Dotychczasowe rozliczenia – jeśli widać, że firma za każdym razem ma problem z nieterminowym otrzymywaniem zapłaty za fakturę, to wpłynie to negatywnie na ocenę faktora

Maksymalny limit jest też uzależniony od możliwości finansowych firmy faktoringowej – zazwyczaj najwyższe kwoty przyznają banki, gdzie w grę mogą wchodzić limity na poziomie nawet ponad miliona złotych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie