Kiedy można zwolnić kierowcę bez wypowiedzenia umowy o pracę? Poznaj obowiązujące przepisy

Marek Szydełko
14.11.2016

Dobry, uczciwy i odpowiedzialny kierowca to wielki skarb dla każdej firmy logistycznej. Często jednak przedsiębiorcy mają duże problemy z oceną, czy kandydat do pracy rzeczywiście jest człowiekiem godnym zaufania. Jeśli kierowca już po podpisaniu z nim umowy o pracę łamie podstawowe zasady, to oczywiście należy się z nim rozstać. Nie każde przewinienie będzie jednak podstawą do zwolnienia bez wypowiedzenia umowy o pracę. Prawo dopuszcza jedynie 3 takie sytuacje.

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

To bardzo ogólne stwierdzenie, które może być niemal dowolnie interpretowane. Dlatego w umowie o pracę warto zawrzeć jak najszerszy zakres obowiązków kierowcy oraz poprosić go o podpisanie regulaminu pracowniczego. Wówczas złamanie którejś z zasad będzie podstawą do zwolnienia bez wypowiedzenia.

Jakie mogą być tego typu sytuacje? Chociażby nagminne łamanie przepisów drogowych (stwierdzone zapisami z GPS-a), brak dbałości o pojazd i ładunek, niestawienie się w pracy bez uprzedzenia czy wykorzystanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem.

Utrata uprawnień

Jednak uwaga! W grę wchodzi wyłącznie sytuacja, w której utrata uprawnień nastąpiła z winy kierowcy. Jeśli więc np. pracodawca skierował go na obowiązkowe badania, a pracownik o nich zapomniał lub zignorował wezwanie i z tego powodu stracił uprawnienia do przewozu towarów, wówczas można go zwolnić w trybie natychmiastowym.

Tak samo jest w przypadku, gdy kierowca wsiądzie za kółko pod wpływem alkoholu, zostanie złapany przez policję czy ITD i straci prawo jazdy. Oczywistym jest, że nie może dalej wykonywać swojego zawodu – daje to pracodawcy prawo do wręczenia mu zwolnienia w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia.

Popełnienie przestępstwa

W tym przypadku ważne jest to, czy przestępstwo można łatwo udowodnić. Jeśli kierowca zostanie złapany na gorącym uczynku np. podczas kradzieży paliwa, to pracodawca ma podstawę do jego natychmiastowego zwolnienia. Jeśli jednak przestępstwo nie zostało udowodnione, to sprawę musi najpierw rozpatrzyć sąd. Dopiero prawomocne skazanie kierowcy daje właścicielowi firmy możliwość zastosowania zwolnienia bez wypowiedzenia umowy o pracę.

Ważne

Jeśli kierowca popełnił przestępstwo przed zatrudnieniem się w firmie i zataił ten fakt przed pracodawcą, to nie jest to podstawą do jego zwolnienia – chyba, że przewinienie uniemożliwia mu wykonywanie pracy.

W każdym z tych przypadków pracodawca ma miesiąc na wręczenie kierowcy zwolnienia bez wypowiedzenia umowy o pracę, liczony od momentu stwierdzenia winy pracownika (np. zapadnięcia wyroku sądu).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.