Jak zorganizować transport ładunków ponadgabarytowych?

Maciej Piwowski
26.06.2020

Transport ładunków ponadnormatywnych wymaga wiele przygotowań i jest ściśle regulowany przez przepisy prawne. Dlatego powinien być wykonywany tylko przez przewoźników z dużym doświadczeniem, którzy znają się na planowaniu takiego transportu i mają ugruntowaną pozycję na rynku.

Transport ponadgabarytowy

Transport ponadgabarytowy, jak wskazuje nazwa, jest to przewóz ładunków, których masa i rozmiar przekraczają normy dopuszczane przez przepisy zawarte w Prawie o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi, za ładunek ponadgabarytowy, nazywany również ponadnormatywnym, możemy uznać transportowane przedmioty, które są dłuższe niż 16,5 (w przypadku naczepy) lub 18,5 m (w przypadku przyczepy), szersze niż 2,5 m, wyższe niż 4 m lub cięższe niż 42 tony. Wystarczy, że ładunek spełni choć jeden z tych parametrów, a można już mówić o transporcie ponadgabarytowym. Zazwyczaj do takich ładunków należą maszyny budowlane i rolnicze, jachty, elementy mostów czy części samolotów i statków.  

Jak zorganizować transport ładunków ponadnormatywnych?

Taki transport musi być zaplanowany niezwykle starannie, przy zachowaniu najwyższych standardów. Do przewożenia ładunków ponadnormatywnych potrzebny jest odpowiedni tabor i uprawnienia. Transport ładunków ponadgabarytowych wykonuje specjalista, firma Fracht.pl, która posiada kilka rodzajów naczep przystosowanych do transportu ponadnormatywnego, a także wykwalifikowaną kadrę. Na ich stronie można zobaczyć dokładne wymiary takich naczep.

A od czego zacząć organizację przewozu ponadgabarytów? Gdy mamy już odpowiednią flotę, musimy zdobyć pozwolenia na taki transport. Odpowiednie dokumenty otrzymamy od starosty lub Dyrektora Generalnych Dróg Krajowych i Autostrad. A jeśli planujemy transport międzynarodowy, musimy posiadać dodatkowo zgodę Naczelnika Urzędu Celnego. Następnie należy określić trasę przejazdu.

Planowanie trasy przejazdu

Niestety niewiele dróg z Polsce jest przystosowanych do transportu ponadgabarytowego. Dlatego należy odpowiednio zaplanować trasę przejazdu – sprawdzić szerokość wszystkich dróg i tuneli, wytrzymałość mostów czy wymiary rond. Pomoże nam w tym, wspomniana już, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Może ona na przykład określić konkretne godziny transportu, aby dezorganizacja ruchu w tym czasie była jak najmniejsza. Ponadto taki specjalny transport musi być odpowiednio oznakowany, aby odbył się bezpiecznie i bezproblemowo.

Niekiedy niezbędny okaże się również pilotaż (o czym też decydują odpowiednie organy). Taki pilot musi znajdować się w oddzielnym pojeździe i poruszać się kilkadziesiąt metrów przed właściwym transportem. Jedzie on jako pierwszy i ocenia bezpieczeństwo przejazdu, dzięki czemu może odpowiednio wcześnie poinformować kierowcę ciężarówki o ewentualnych problemach i zmienić trasę. A kto może zostać pilotem? Niekiedy jest to pracownik firmy transportowej, jednak bardzo często (szczególnie w miastach) transport ponadgabarytowy musi mieć zapewnioną eskortę policji.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie