Jak wybrać dobry faktoring dla firmy transportowej?

Antoni Kwapisz
04.09.2020

Usługa faktoringu pozwala pozbyć się problemu w postaci nieopłaconej faktury, a tym samym chociażby uniknąć zatoru płatniczego, co akurat w branży transportowej jest na porządku dziennym. Szczególnie małe firmy nie mogą sobie na to pozwolić, ponieważ jedna większa lub kilka mniejszych faktur z odroczonym terminem płatności może spowodować ich destabilizację finansową. Na polskim rynku przybywa podmiotów świadczących usługę faktoringu – są to banki, różnego rodzaju instytucje finansowe, ale i prywatne przedsiębiorstwa. Decydując się na faktoring trzeba oczywiście w pierwszej kolejności zadbać o swój interes. Na co zwracamy uwagę analizując ofertę? Sprawdź w naszym poradniku.

Okres obowiązywania umowy

Faktoring nie musi polegać na tym, że faktor od ręki wypłaca pieniądze faktorantowi. Wszystko zależy tutaj od konkretnych ustaleń. Dlatego w pierwszej kolejności sprawdzamy, czy został określony czas obowiązywania umowy, czyli de facto czas, w którym faktor musi uregulować należność na rzecz faktoranta.

Dodatkowo, jeśli umowa ma okres obowiązywania, to należy się upewnić, jakie są warunki jej wypowiedzenia. Może się przecież zdarzyć, że w międzyczasie przedsiębiorca otrzyma korzystniejszą ofertę i będzie chciał zerwać porozumienie z faktorem – trzeba zatem sprawdzić, jakie będą się z tym wiązać konsekwencje.

Limit finansowania

Czyli pisząc prościej, kwota, jaką faktor zapłaci faktorantowi w zamian za fakturę z odroczonym terminem. Mogą tutaj obowiązywać różne modele rozliczeń, jednak najkorzystniejszy dla faktoranta jest tak zwany limit koncentracji. Polega on na tym, że faktor wypłaca procent całego salda należności. Wówczas wszystko jest czytelne dla obu stron i można dość łatwo ocenić atrakcyjność danej oferty.

Warto wiedzieć

Przy limicie koncentracji przeciętna kwota wypłacana przez faktorów wynosi od 60 do 80 procent wartości faktury.  

Okres wykupu faktury

W sytuacji, gdy decydujemy się na faktoring z regresem, przedsiębiorca korzystający z usługi ponosi ryzyko związane z możliwym nieopłaceniem faktury przez swojego kontrahenta. Wówczas będzie zobowiązany do wykupienia faktury od faktora, czyli po prostu rozliczenia się z nim z przyznanej wcześniej kwoty w formie zaliczki. Należy zatem sprawdzić, jaki jest termin wykupu faktury i jakie są będą konsekwencje jego niedotrzymania (karne odsetki).

Ewentualne opłaty dodatkowe

Zarobkiem faktora jest to, co uda mu się wywalczyć od dłużnika ponad kwotę zapłaconą faktorantowi. Mimo to standardem jest naliczanie różnego rodzaju opłat dodatkowych, chociażby prowizji za zawarcie umowy. Takie opłaty podlegają negocjacjom.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie