Jak usprawnić transport w magazynie?

Jerzy Biernacki
27.08.2021

Magazyny są obecnie powierzchniami, wykorzystywanymi w maksymalnym stopniu. Ich powierzchnia oraz urządzenia, stosowane w celu wykonywania efektywnych czynności podczas przeładunku wpływają na możliwości w zakresie wydajności pracy. Jakie metody i narzędzia wykorzystywane są w celu usprawnienia działań magazynowych i związanej z tym większej przepustowości?

Hale magazynowe są wielkopowierzchniowymi obiektami, przystosowanymi na potrzeby przechowywania towarów. Przywożone produkty najczęściej znajdują się na paletach. Pomiędzy pojazdem, a halą magazynową stosuje się wózki jezdne oraz wiele nowoczesnych udogodnień, wpływających na ochronę transportowanego ładunku. Zastosowanie urządzeń oraz akcesoriów, wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa podczas przeładunku, a także usprawnienie prac wpływa na zmniejszenie kosztów magazynowania. Urządzenia typu transportery rolkowe to oparte na prostej konstrukcji, niezawodne produkty, wykazujące się niezwykłą odpornością na obciążenia. Dzięki ruchowi rolek można transportować nawet kilkusetkilogramowe ładunki. Dobór urządzeń ułatwiających transport wewnątrz magazynów oraz koordynacji pracy, związanej z obsługą tych urządzeń znacznie wpływają na usprawnienie transportu magazynowego. 

Jak wpłynąć na usprawnienie transportu w hali magazynowej?

Aby zwiększyć efektywność prac magazynowych poprzez usprawnienie transportu w obrębie hali konieczne jest zastosowanie nowoczesnych urządzeń oraz przeszkolenie pracowników. Umiejętna obsługa urządzeń oraz zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa podczas transportu magazynowego są podstawą efektywnej, sprawnej pracy w obiekcie. Transportery rolkowe są prostymi w obsłudze sprzętami, dostępnymi w zróżnicowanych rozmiarach oraz możliwościach udźwigu.

Najwyższej jakości nowoczesne transportery sprawdzają się podczas przemieszczania ciężkich ładunków o dużych gabarytach. Stosowanie doskonale dopasowanych przenośników rolkowych w magazynie pozwala usprawnić przeładunek, zwiększyć poziom bezpieczeństwa pracowników oraz transportowanego ładunku. Dzięki zastosowaniu prostych, niezawodnych urządzeń oraz zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w magazynie transport odbywa się szybciej oraz niezawodnie. Ograniczeniom ulegają straty magazynowe, a prace związane z transportem magazynowym realizowane są bezpieczniej i efektywniej. Niższy nakład sił ludzkich w zakresie transportu magazynowego może zostać przełożony na inne zadania, wymagające precyzji oraz doświadczenia. 

Nowoczesny magazyn ze sprawnym transportem wewnątrz budynku

Hale magazynowe są obiektami, przystosowanymi do efektywnego przeładunku i magazynowania towarów. Im większa hala magazynowa, tym większe potrzeby w zakresie zastosowania rozwiązań, usprawniających transport w obrębie budynku. Umiejętne zastosowanie oraz połączenie funkcjonalności urządzeń, przeznaczonych do transportu wewnątrz magazynu pozwoli osiągnąć większą efektywność prac.

Magazyn powinien być bezpieczną przestrzenią, w której transportowane towary mogą znaleźć miejsce podczas oczekiwania na załadunek. Nowoczesne urządzenia, wspomagające bezpieczeństwo i tempo transportu towarów przeciętnych, wielkogabarytowych oraz charakteryzujących się znacznym ciężarem wpływają na efektywność prac. Zastosowanie ich w magazynach zasadne jest w przypadku dokładnego przeszkolenia pracowników oraz użycia ogólnie dostępnych materiałów informacyjnych, dzięki którym wszystkie osoby, poruszające się w obrębie hali magazynowej będą mogły przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Zastosowanie transporterów rolkowych oraz wózków jezdnych znacznie poprawia efektywność prac, jednak nie należy zapominać o bezpieczeństwie. Wypadki przy pracy, mające miejsce na terenie magazynów są wciąż częstym zjawiskiem. Edukacja pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zestawiona z zastosowaniem wydajnych, niezawodnych urządzeń transportowych pozwalają osiągnąć optymalne efekty. Magazyn może być miejscem, w którym transport odbywa się się szybko i niezawodnie. 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie