Jak sprawnie zarządzać gospodarką magazynową

Andrzej Winnicki
23.12.2019

System CRM wfrima daje przedsiębiorstwu możliwość sprawnego zarządzania gospodarką magazynową. Oznacza to m.in. możliwość pracy na wielu magazynach online i zarządzania nimi równolegle bez limitu towarów i użytkowników. Przedsiębiorca ma również możliwość wysłania wszystkich rodzajów dokumentów magazynowych oraz korzystania z licznych ułatwień sprzedaży takich jak generator i czytnik kodów kreskowych czy znormalizowany jednostki miar wg Peppol. To jednak nie wszystkie opcje, które przydatne będą do sprawnego zarządzania gospodarką magazynową.

Niezbędne dokumenty

Dziś każde działanie firmy musi być potwierdzone dokumentem. Wygodne i sprawne zarządzanie gospodarką magazynową, dzięki systemom magazynowym wfirma.pl oznacza m.in. możliwość wystawiania niezbędnych dokumentów. Z pomocą systemu CRM wfirmy można wygenerować:

  • wszystkie dokumenty magazynowe, czyli PZ - Przyjęcie Zewnętrzne, ZWD - Zwrot do Dostawcy, WZ - Wydanie Zewnętrzne, ZWS - Zwrot bez WZ, MM - Przesunięcie Międzymagazynowe, PW - Przyjęcie Wewnętrzne, ZWP Zwrot do Magazynu, RW - Rozchód Wewnętrzny, WW - Wydanie Wewnętrzne, BO - Bilans Otwarcia, ZO - Zwrot Opakowania, PL - Protokół Likwidacji, WP - Wydanie na Produkcję, PP - Przyjęcie z Produkcji, ZZP - Zwrot z Produkcji, ZOP - Zwrot Odpadów z Produkcji,
  • raportowanie w różnych przekrojach,
  • inwentaryzację,
  • dokumentowanie obrotu magazynowego.

Sprawne zarządzanie magazynem wiąże się też z prowadzeniem ewidencji dokumentów, które ewidencjonują zdarzenia zachodzące w trakcie pracy magazynu takie jak: bilans otwarcia, przyjęcie towarów, wydanie towarów, przesunięcia międzymagazynowe, rozchody i przychody wewnętrzne, korekty i zwroty magazynowe, zwroty opakowań. Pomocą w prowadzeniu ewidencji takich dokumentów również będą systemy magazynowe. Wystawiają one kwity automatycznie podczas tworzenia dokumentów sprzedaży i zakupów, a także korzystają z gotowych kartotek kontrahentów i towarów.

Pełna kontrola nad magazynem

Zarządzanie gospodarką magazynową wiąże się również z koniecznością kontrolowania stanów magazynowych. Dzięki temu towaru w firmie nigdy nie zabraknie, a także nie dopuści się do sytuacji, w której fundusze będą zamrożone w produktach zalegających na magazynie. Ważne jest więc, aby wybrany system do zarządzania gospodarką magazynową wyposażony był w takie funkcje jak:

  • zarządzanie kartoteką towarów,
  • wystawianie, edycja, przeglądanie i drukowanie różnego rodzaju dokumentów magazynowych,
  • sporządzanie podstawowych zestawień magazynowych jak stany magazynowe, bilans, zestawienia dokumentów magazynowych wg licznych kryteriów,
  • inwentaryzacja,
  • przyjęcie i dystrybucja towarów.

System wfrimy.pl pozwala na zarządzanie więcej niż jednym magazynem w dowolnej strukturze np. magazyn główny, pod magazyn, sklep. Ruch towarów każdym magazynie może się odbywać w oparciu o dowolną metodę np. FIFO czy LIFO. 

Sprawne zarządzanie gospodarką magazynową nie jest łatwe. Wymaga ono pomocy ze strony narzędzi umożliwiających automatyzację pracy. Dzięki temu sprawnie można kontrolować wszystkie procesy i nie obawiać się, że pominie się to, co istotne. Oprócz wyżej wymienionych opcji istotne są również kartoteki towarów, terminale danych, inwentaryzacja magazynu, proces przyjęcia towaru, terminy ważności towaru.

 

Artykuł partnera serwisu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.