Jak długo trwa załatwienie formalności związanych z umową faktoringu?

Mariusz Siwko
26.10.2020

Rosnąca popularność faktoringu wynika nie tylko z tego, że jest łatwo dostępny i stanowi ciekawą alternatywę chociażby dla oferty kredytowej, ale także z czasu, jaki jest potrzebny na zawarcie umowy z faktorem. Z reguły następuje to bardzo szybko, dzięki czemu faktorant (np. firma przewozowa) może niemal od ręki otrzymać pieniądze z tytułu przekazanej faktury. Oczywiście załatwienie wszystkich formalności związanych z umową faktoringu może się w niektórych przypadkach przedłużyć. Więcej o tym przeczytasz w naszym poradniku.

Dlaczego umowę faktoringu zawrzesz szybciej niż umowę kredytu?

Powód jest bardzo prosty. W przypadku faktoringu mamy do czynienia ze znacznie mniejszą liczbą formalności do załatwienia, niż ma to miejsce przy kredycie bankowym. Przede wszystkim nie następuje tutaj ocena zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Dzięki temu z faktoringu mogą skorzystać również zadłużone firmy, które nie miałyby żadnych szans na otrzymanie kredytu w banku.

Faktor, czyli firma udzielająca finansowania, ocenia jedynie tzw. faktorowalność transakcji. Chodzi tutaj o to, czy występują jakieś realne okoliczności, które mogłyby utrudnić ściągnięcie należności od odbiorcy faktury. Jeśli nie, to umowa faktoringu może zostać zawarta nawet w ciągu jednego dnia. Jest to tempo nieosiągalne w przypadku kredytu bankowego – nawet obrotowego.

Co z zabezpieczeniami?

Na czas zawarcia umowy faktoringu bardzo duży wpływ ma to, jakiego rodzaju zabezpieczenia zażąda faktor. Standardowo jest to weksel własny oraz same faktury, czyli wierzytelności. W większości przypadków takie zabezpieczenia okazują się być w zupełności wystarczające.

Może się natomiast okazać, że faktor będzie wymagać dodatkowego zabezpieczenia – przy czym nie będzie to zabezpieczenie materialne (na przykład nieruchomość). W takiej sytuacji proces zawarcia umowy faktoringu naturalnie się przedłuży.

Kiedy następuje wypłata pieniędzy?

Po zawarciu umowy faktorant może od razu przekazać pierwszą fakturę do faktoranta. Wypłata zaliczki (zazwyczaj od 80 do 100 procent) następuje praktycznie od ręki. Pamiętajmy natomiast, że wierzyciele muszą zostać powiadomieni o fakcie przeniesienia wierzytelności na faktora – dzięki temu będą wiedzieli, że od tej pory mają kierować przelewy na konto faktora, a nie dostawcy usługi czy produktu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie