Faktoring = kłopoty finansowe firmy transportowej? Niekoniecznie

Mariusz Siwko
21.09.2020

W Polsce lawinowo rośnie zainteresowanie usługą faktoringu. Szczególnie dobrze widać to w branży transportowej, co nie dziwi, gdy weźmiemy pod uwagę typowe dla niej problemy – zatory płatnicze, odroczone płatności, regularne bankructwa itd. Wciąż jednak nie brakuje przedsiębiorców, którzy rezygnują z faktoringu, bo uważają, że jest to usługa przeznaczona wyłącznie dla firm znajdujących się w dużych tarapatach finansowych. To oczywiście nieprawda, o czym przekonujemy w naszym poradniku.

Faktoring nie jest kredytem

Wielu przedsiębiorców utożsamia faktoring z kredytowaniem działalności, choć są to dwa zupełnie różne pojęcia. Oczywiście wiele zależy tutaj od rodzaju faktoringu, jednak w wariancie, w którym następuje de facto sprzedaż nieprzeterminowanej faktury, przedsiębiorca uwalnia się od potencjalnego długu, zyskuje środki na dalszą działalność, a ewentualną windykacją należności zajmuje się już faktor.

Warto przy tym zaznaczyć, że skorzystanie z faktoringu nie obciąża bilansu przedsiębiorstwa oraz nie ogranicza jego zdolności kredytowej. Pisząc prościej: jeśli właściciel firmy transportowej będzie chciał zaciągnąć kredyt w banku, to umowa z faktorem nie będzie miała żadnego wpływu na przyznanie finansowania.

Skorzystanie z faktoringu pozwala uniknąć kłopotów finansowych

I tak należy postrzegać tę usługę, korzystając z niej zawsze wtedy, gdy istnieje bardzo wysokie ryzyko wystąpienia zatoru płatniczego, co mogłoby zmusić przedsiębiorcę do zadłużenia się. Faktoring jest dobrym sposobem na uniknięcie podobnego scenariusza.

Wiadomo, że finansowanie działalności z kredytu jest prostą drogą do wpadnięcia w potężne problemy i spiralę zadłużenia. Ten schemat zbyt dobrze znają właściciele tysięcy firm transportowych w naszym kraju. Przypomnijmy, że branża transportowa jest jedną z dwóch najbardziej zadłużonych w Polsce (obok budownictwa).

Faktoring daje szansę na rozwój przedsiębiorstwa

Jeśli firma transportowa generuje dochody pozwalające jej wyłącznie na bieżące funkcjonowanie i utrzymywanie się na powierzchni, to trudno tutaj mówić o stabilnym biznesie.

Przedsiębiorstwo powinno zarabiać tyle, aby było możliwe jego stałe rozwijanie. To oczywiście wymaga pozyskiwania nowych zleceń i inwestowania w zaplecze logistyczne, czego nie da się zrobić bez stałego dopływu gotówki. W tym kontekście faktoring może być traktowany, jako środek zapobiegawczy przeciwko wpadnięciu w tarapaty finansowe oraz sposób na zbudowanie większego, bardziej dochodowego biznesu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie