Dlaczego należy regularnie przeprowadzać przeglądy regałów magazynowych?

Maciej Piwowski
03.03.2023

Regały magazynowe stanowią podstawowe i intensywnie eksploatowane wyposażenie magazynu. Niezależnie od ich rodzaju, jakości wykonania i marki konieczne jest okresowe zlecanie przeglądu stanu technicznego regałów. Dlaczego? To już wyjaśniamy w naszym poradniku.

Wychwycenie drobnych defektów

Przegląd ma na celu stwierdzenie, czy regały magazynowe są w pełni sprawne, czy nie mają żadnych uszkodzeń, które dyskwalifikują je z dalszej eksploatacji. Jeśli eksperci zauważą takie uchybienia, to będzie jeszcze czas, aby przeprowadzić serwis regałów i dokonać niezbędnych napraw.

Sprawdzenie poprawności montażu

Przy okazji przeglądu stanu technicznego regałów magazynowych może wyjść na jaw, że zostały one zamontowane niezgodnie z zasadami czy zaleceniami producenta. To z kolei sprowadza bezpośrednie zagrożenie na pracowników, jak również na wszystkie elementy wyposażenia magazynu.

Zmniejszenie ryzyka wypadków

Uszkodzone regały magazynowe nie gwarantują fabrycznej nośności, co w naturalny sposób przekłada się na zwiększone ryzyko np. upadku składowanych na nich towarów. To z kolei mogłoby narazić przedsiębiorcę na poważne straty finansowe.

Zadbanie o bezpieczeństwo pracowników magazynu

Podstawowym powodem, dla którego trzeba regularnie kontrolować stan techniczny regałów magazynowych, jest konieczność zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Jeśli regał jest uszkodzony, to zawsze istnieje wysokie ryzyko np. przewrócenia się konstrukcji w trakcie układania na niej towarów.

Uniknięcie wysokich kosztów

W trakcie przeglądu może się okazać, że jeden z regałów ma niewielki defekt, który na tym etapie da się jeszcze łatwo, szybko i niedrogo usunąć. Zwlekanie z tym mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której regał nie będzie się już nadawać do dalszej eksploatacji, a jego wymiana pociągnie za sobą bardzo wysokie koszty.  

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie