Dlaczego faktoring jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla małych firm transportowych?

Maciej Piwowski
14.09.2020

W Polsce mamy tysiące firm transportowych – nieprzypadkowo jesteśmy największym rynkiem dla tej branży w Europie. Fundament całego sektora stanowią mali przewoźnicy, którzy też są szczególnie zagrożeni typowymi dla branży problemami – zatorami płatniczymi, upadłościami, dumpingiem cenowym. Z obserwacji firm faktoringowych wynika, że to właśnie mali przedsiębiorcy transportowi najchętniej korzystają z tej formy finansowania biznesu. Jakie są tego główne powody?

Małe firmy są najbardziej narażone na zatory płatnicze

Tymczasem zator płatniczy powstający w niewielkim biznesie stanowi już nie tylko problem, ale wręcz otwarte zagrożenie dla funkcjonowania firmy. Jest mnóstwo przedsiębiorstw, w których jedna nieopłacona faktura może doprowadzić do całkowitego zdestabilizowania działalności, a docelowo nawet upadku.

Kolejnym problemem jest to, że małe firmy stanowią dość łatwy cel dla nieuczciwych kontrahentów. Wiedzą oni, że drobni przedsiębiorcy są zdesperowani, aby przyjmować jakiekolwiek zlecenia, a poza tym nie mają całego zaplecza prawnego do walki z dłużnikami. To także nakręca zatory płatnicze.

W małych firmach transportowych dostęp do gotówki ma kluczowe znaczenie

Drobny przedsiębiorca transportowy musi mieć stały dostęp do gotówki, aby opłacać chociażby serwis samochodów, pensje pracowników czy inne koszty firmowe. Nie jest w stanie zgromadzić pokaźnego zaplecza finansowego stanowiącego zabezpieczenie na wypadek przestojów, zatorów czy po prostu gorszego okresu. W takich firmach pieniądz stale krąży, a wyschnięcie tego strumienia powoduje natychmiastowe trudności z utrzymaniem biznesu.

Branżowi liderzy mogą też dużo łatwiej uzyskać zewnętrzne finansowanie, chociażby poprzez kredyty obrotowe, o które małym firmom jest zdecydowanie trudniej. Właśnie dlatego faktoring budzi wśród ich właścicieli tak duże zainteresowanie.

Dzięki faktoringowi mała firma może się szybciej rozwinąć

Każda firma od czegoś zaczyna – nie jest przecież tak, że największe przedsiębiorstwa od razu miały imponujący park samochodów i pozyskały najcenniejszych klientów. Mała firma transportowa powinna stale inwestować w swój rozwój, aby docelowo zapewnić sobie dużo spokojniejsze warunki do prowadzenia biznesu. Tego jednak nie da się zrobić bez dostępu do gotówki – a tę oferują firmy faktoringowe.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie