Deklaracja Kultury Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym

Piotr Kowalczyk
27.04.2022

Branża kolejowa jest jedną z tych branż, w których liczy się nie tylko sprawność działania i wykorzystanie solidnych technologii, ale również zapewnienie bezpieczeństwa – tak podróżnym, jak i pracownikom sektora kolejowego oraz wszystkim innym uczestnikom ruchu. W celu uwydatnienia wagi kwestii bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, w 2016 roku z inicjatywy Urzędu Transportu Kolejowego powstała Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Czego konkretnie dotyczy? I na jakich fundamentach się opiera?

Trudno jest nie zgodzić się z faktem, że bezpieczeństwo to jedna z kluczowych kwestii, o jakie dbać muszą wszelkie podmioty związane z transportem kolejowym. Mowa tu zarówno o poszczególnych osobach odpowiedzialnych za rozwój tego sektora w Polsce,  jak również o producentach pojazdów szynowych, torowisk i technologii, administratorach i zarządcach kolejowych oraz różnorodnych instytucjach i przedsiębiorstwach, mających swój udział w rozwoju i optymalizacji transportu kolejowego w naszym kraju.

W celu położenia jeszcze większego nacisku na dbanie o bezpieczeństwo kolejowe oraz podkreślenia, że temat ten jest szczególnie istotny, Urząd Transportu Kolejowego zainicjował powstanie tak zwanej Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym – czym jest?

Najkrócej mówiąc – kultura bezpieczeństwa to zbiór zasad, jakimi należy kierować się, by poziom bezpieczeństwa na polskiej kolei był możliwie jak najwyższy.

Deklaracja Kultury Bezpieczeństwa jest natomiast dokumentem, w którym zawarte są szczegółowe postanowienia dotyczące owego bezpieczeństwa. Podmioty, które zdecydują się podpisać deklarację, zobowiązują się do ich przestrzegania.

Wśród zapisów zawartych w dokumencie znaleźć możemy takie jak:

 • rozumienie ustalonych standardów bezpieczeństwa, akceptowanie ich i wdrożenie do codziennej działalności,
 • priorytetyzacja systemu bezpieczeństwa kolejowego,
 • aktywne poszukiwanie rozwiązań w przypadku dostrzeżenia nieścisłości w procedurach bezpieczeństwa,
 • obserwowanie i rzetelne analizowanie wynikłych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem i wyciąganie z nich wniosków,
 • raportowanie zaistniałych błędów i nieprawidłowości,
 • udoskonalanie procesów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem,
 • obejmowanie ochroną pracowników, którzy zgłaszają informacje odnośnie bezpieczeństwa kolejowego,
 • egzekwowanie naruszeń prawa i procedur związanych z bezpieczeństwem.

Jak widać – deklaracja stawia jasne i ważne oświadczenia. Łączą one wiele podmiotów zaangażowanych w działanie polskich kolei. Dokument podpisało już ponad 230 sygnatariuszy, co tylko potwierdza, jak istotna jest kwestia bezpieczeństwa kolejowego.

Wśród podmiotów, które podpisały Deklarację Kultury Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym, jest między innymi MMR Group TransComfort, który od lat na pierwszym miejscu stawia kwestie związane z zasadami bezpieczeństwa i kultywuje swoją edukacyjną misję w tym zakresie – między innymi uświadamiając o procedurach bezpieczeństwa swoich klientów i branżowych partnerów.

Kwestie, na jakie MMR Group TransComfort zwraca szczególną uwagę w tym zakresie to przede wszystkim: 

 • zasady prawidłowego serwisowania pojazdów szynowych,
 • istotność stosowania oryginalnych i autoryzowanych części zamiennych wysokiej jakości,
 • konieczność przestrzegania zapisów dokumentacji systemu utrzymania DSU.

Wszystkie z powyższych mają szczególne znaczenie, gdy bezpieczeństwo chcemy postawić na pierwszym miejscu, a ich nieprzestrzeganie może prowadzić do negatywnych skutków.

Konkurs o Nagrodę Prezesa UTK

Co ciekawe – niedługo po powstaniu Deklaracji Kultury Bezpieczeństwa powstał również Konkurs o Nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jest on przede wszystkim uzupełnieniem przedsięwzięcia związanego z deklaracją i jednocześnie formą wyróżnienia podmiotów, osób i instytucji najbardziej zaangażowanych w rozwój bezpieczeństwa kolejowego w Polsce.

Uczestnikami konkursu są zawsze sygnatariusze Deklaracji, których aktywność na tym polu jest szczególnie zauważalna.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.