Czym są techniki FIFO, LIFO i FEFO?

Piotr Kowalczyk
27.09.2017

Zarządzanie dużym magazynem to jedno z największych wyzwań, z jakimi boryka się współczesna logistyka. Od sprawnego przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów zależy sukces całego łańcucha dostaw, dlatego firmy logistyczne stale opracowują nowe metody usprawniające działanie swoich magazynów. Najbardziej rozpowszechnione na świecie są trzy podstawowe techniki magazynowania towarów, nazywane FIFO, LIFO oraz FEFO. Co kryje się pod tymi skrótami? Czym różnią się te techniki? Przeczytaj.

Technika FIFO

FIFO to skrót, który można łatwo przetłumaczyć na „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Jest to zdecydowanie najczęściej wykorzystywana technika magazynowania towarów. Polega ona na prostym schemacie. Ten towar, który dotarł do magazynu jako pierwszy, również jako pierwszy opuszcza magazyn.

Dzięki temu można łatwo zachować porządek i zminimalizować ryzyko niepotrzebnego przetrzymywania towarów oraz opóźnienia w ich dostarczeniu. Towary są na bieżąco przyjmowane i wydawane. Ten schemat najlepiej sprawdza się w magazynach, w których panuje wysokie tempo zarządzania.

Technika LIFO

Tutaj mamy do czynienia z odwrotnym schematem w porównaniu do FIFO. Tym razem jako pierwszy jest wydawany towar, który został przyjęty na magazyn jako ostatni. W praktyce tę technikę wykorzystuje się najrzadziej, ponieważ utrudnia ona zarządzanie magazynem i może dezorganizować proces zarządzania.

Technika FEFO

Tę technikę wykorzystuje się przede wszystkim na magazynach, w których składowane są produkty żywnościowe. Polega ona na wydawaniu w pierwszej kolejności towarów najwcześniej tracących ważność czy przydatność do spożycia. Nie musi to być jedynie żywność, ale także np. środki chemiczne czy farmaceutyki.

Magazyn wykorzystujący technikę FEFO musi być perfekcyjnie zorganizowany, ponieważ przegapienie wydania towaru o krótkiej przydatności skutkuje stratą, na którą firma logistyczna nie może sobie pozwolić (a tym bardziej jej klient).

Wybór techniki kluczowy dla sprawnego zarządzania magazynem

Każdy profesjonalny magazyn musi mieć opracowaną technikę zarządzania, która najlepiej odpowiada specyfice przyjmowanych towarów. Oczywiście zdarza się, że magazyny wykorzystują kilka technik jednocześnie – dotyczy to przede wszystkim największych obiektów, obsługujących klientów z różnych branż.

Wybór techniki ma wpływ na sprawność zarządzania magazynem, a to bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie całego łańcucha dostaw.

Opracowane przy współpracy z producentem opakowań: www.europak.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.