Bezpieczna praca w magazynie: zbiór podstawowych zasad

Mateusz Nowak
28.12.2020

Firmowy magazyn pełni bardzo ważną funkcję logistyczną, ale będzie tak tylko pod warunkiem jego odpowiedniego zaplanowania oraz wprowadzenia na jego terenie reżimu bezpiecznej pracy. Z tą ostatnią kwestią niestety bywa różnie, na co duży wpływ ma nieznajomość obowiązujących przepisów czy zwykle bagatelizowanie zagrożeń przez pracowników magazynu. Jakich zasad należy bezwzględnie przestrzegać, by zadbać o wysoki poziom bezpieczeństwa w magazynie?

Środki ochrony osobistej

Każdy pracownik magazynu musi otrzymać atestowane środki ochrony osobistej, które są wymagane na jego stanowisku (co wynika z instrukcji stanowiskowej). Najczęściej będą to rękawice ochronne, specjalne buty, okulary, nauszniki oraz kask. Regularnie należy również dokonywać przeglądu stanu tych środków ochrony, a w razie stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia wymienić je na nowe.

Przeszkolenie pracowników

W magazynie nie może się znajdować żadna osoba, która nie przeszła instruktażu stanowiskowego. Dotyczy to zarówno pracowników fizycznych, jak i operatorów wózków widłowych czy innych urządzeń. Pracodawca musi też dbać o to, aby jego pracownicy odbywali wymagane szkolenia w terminie wyznaczonym obowiązującymi przepisami.

Regularne kontrolowanie stanu wyposażenia magazynu

Mamy tutaj na myśli przede wszystkim maszyny i urządzenia, ale też chociażby instalacje elektryczne i wodne czy regały. Na magazynie z reguły dużo się dzieje, pracownicy wykonują swoje obowiązki pod presją czasu, dlatego mogą nie zauważyć, że np. pękła izolacja przewodu elektrycznego czy zbagatelizować nieprawidłowe działanie wózka widłowego. Temu właśnie służą przeglądy.

Tablice informacyjne, wydzielenie stref

Rozmieszczenie tablic informacyjnych oraz innych oznakowani (np. schodów, podestów, lokalizacji gaśnic etc.) należy uzgodnić z instruktorem BHP. Można też zlecić mu umieszczenie tablic w odpowiednich miejscach. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nieświadomie nie łamiemy obowiązujących przepisów, a co najważniejsze – że w razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia pracownicy będą mogli szybko ewakuować się z magazynu.

Prawidłowe i sprawne oświetlenie

Z akcentem na „sprawne”. Bezpieczna praca w magazynie jest bezpośrednio związana z tym, czy pracownicy mają zapewnioną dobrą widzialność – nie tylko na swoich stanowiskach, ale też na głównej hali. Niesprawne źródła światła należy natychmiast wymieniać.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie