Czym jest dyrektywa UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych?

Mariusz Siwko
11.09.2023

Jednym z priorytetów Komisji Europejskiej jest ochrona klimatu, do czego ma przyczynić się radykalne ograniczenie ilości odpadów, m.in. poprzez zwiększenie poziomu recyklingu. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest dyrektywa UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (EU Packaging and Packaging Waste Directive). Czym jest ten dokument i jakie może mieć konsekwencje dla przedsiębiorców w Polsce? Zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Co trzeba wiedzieć o tej dyrektywie?

Nowa dyrektywa zaproponowana przez Komisję Europejską reguluje szereg kwestii bezpośrednio i pośrednio związanych z gospodarką odpadami oraz odpadami opakowaniowymi. Celem jest oczywiście zredukowanie ilości opakowań, które z jakiegoś powodu nie mogą zostać ponownie przetworzone.

Aktualnie na terenie Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa 94/62/WE z 1994 roku, która nie uwzględnia dzisiejszych realiów gospodarczych i społecznych, przede wszystkim znacznie większej konsumpcji, ale też postępujących zmian klimatycznych.

Wystarczy wspomnieć, że według szacunków pakowanie i wysyłka towarów odpowiada za ok. 3% emisji gazów cieplarnianych na świecie, a prognozy mówią, że w ciągu dekady udział ten wzrośnie do 10-13%. Komisja Europejska chce powstrzymać ten proces na poziomie legislacyjnym.

Pisząc w dużym skrócie: dyrektywa UE ma skutkować zmniejszeniem ilości odpadów opakowaniowych aż o 15% per capita w porównaniu z 2018 rokiem. Wymagane będzie również, aby do 2030 roku każde opakowanie wprowadzane na rynek unijny nadawało się do recyklingu.

Najważniejsze założenia dyrektywy

Dyrektywa UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wprowadza szereg zmian do obecnie obowiązujących przepisów. Najważniejsze kwestie, nad którymi warto się pochylić, to:

  • Opracowanie nowej definicji możliwości recyklingu – wymagane będzie, aby wszystkie opakowania nadawały się do ponownego wykorzystania od 1 stycznia 2030 roku;
  • System kaucyjny – dyrektywa nakłada na państwa unijne obowiązek wprowadzenia systemu kaucyjnego za opakowania zwrotne do 1 stycznia 2029 roku (dotyczy opakowań plastikowych i aluminiowych na napoje o pojemności do 3 litrów);
  • Zaostrzenie zakazu stosowania niektórych materiałów w opakowaniach jednorazowych;
  • Wprowadzenie limitu 40% pustej przestrzeni w opakowaniu;
  • Stosowanie znormalizowanych symboli na opakowaniach oraz kodów QR, które zapewnią konsumentom łatwy dostęp do informacji na temat opakowań i możliwości ich recyklingu;

Warto się przygotować na wprowadzenie nowych przepisów

Znając już wstępnie założenia dyrektywy UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, można podjąć pierwsze kroki w kierunku przystosowania swojego biznesu do nowych regulacji. Najważniejsze jest przyjrzenie się aktualnie wykorzystywanym opakowaniom pod kątem ich trwałości i możliwości ponownego użycia, znalezienie sposobów na zoptymalizowanie opakowań w zakładzie oraz wybranie alternatywnych metod projektowania opakowań zgodnych z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Spełnienie nowych, znacznie bardziej restrykcyjnych przepisów, pozwoli przedsiębiorstwu nie tylko uniknąć potencjalnie wysokich konsekwencji finansowych, ale przede wszystkim zadbać o środowisko naturalne, co obecnie jest jednym z kluczowych kryteriów wyboru produktu przez konsumentów.

Więcej o tym, jak Twoja firma może przygotować się na wprowadzenie nowej dyrektywy UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, przeczytasz w artykule na stronie https://www.3dbinpacking.com/pl/blog/co-warto-wiedziec-o-proponowanej-dyrektywie-ue-w-sprawie-opakowan/.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie